TIẾN ĐỘ

“Quản lý tiến độ không chỉ là việc lập bảng tiến độ.”
 
Có nhiều người cho rằng quản lý tiến độ đơn giản chỉ cần lập bảng tiến độ, thậm chí họ chỉ vẽ tiến độ bằng sơ đồ thanh ngang mà thôi. Điều đó không bảo đảm công việc sẽ được tiến hành đúng thời gian đã cam kết.

Để giúp các bạn bảo đảm tiến độ đã cam kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau:

    1. Đào tạo – huấn luyện quản lý tiến độ.
    2. Tư vấn lập tiến độ và quản lý tiến độ.
    3. Cung cấp nhân lực quản lý tiến độ.
    4. Cung cấp nhân lực thực hiện công việc.
    5. Cung cấp thiết bị thực hiện công việc.
    6. Cung cấp vật tư, hàng hóa.


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận