Sự chân thật trong kinh doanh

Tôi đã tâm niệm rằng công ty Visangha sẽ luôn kinh doanh bằng sự tử tế. Chân thật là một phần của sự tử tế. Và tôi cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ thành công bằng sự tử tế đó.http://cafef.vn/ong-chu-tap-doan-phu-thai-da-den-luc-nguoi-viet-phai-xay-dung-thuong-hieu-chan-that-20171010091746938.chn..