CHIA SẺ

Chia sẻ trong hành động cơ bản của Visangha là gì vậy?- Chia sẻ thông tin trong quá trình thực hiện công việc cho những người liên quan một cách trung thực, rõ ràng, kịp thời.- Chia sẻ tri thức, kiến thức, kinh nghiệm cho mọi người.- Chia sẻ niềm.....