CHIA SẺ

Chia sẻ trong hành động cơ bản của Visangha là gì vậy?

- Chia sẻ thông tin trong quá trình thực hiện công việc cho những người liên quan một cách trung thực, rõ ràng, kịp thời.

- Chia sẻ tri thức, kiến thức, kinh nghiệm cho mọi người.

- Chia sẻ niềm vui của mình và niềm vui của người khác.

- Chia sẻ khó khăn của người khác khi họ cần giúp đỡ, chia sẻ khó khăn của mình để người khác hỗ trợ.

Tại sao phải chia sẻ?

- Chia sẻ là một cách xây dựng niềm tin.

- Chúng ta chủ động chia sẻ thì chúng ta sẽ nhận được sự chia sẻ của mọi người.

- Chia sẻ niềm vui thì niềm vui được nhân lên nhiều lần.

- Chia sẻ khó khăn thì khó khăn sẽ giảm đi nhiều lần.
Chia sẻ bài viết này: