AN TOÀN

“An toàn là trước hết.”An toàn = An toàn lao động +  Vệ sinh môi trường  + Phòng chống cháy nổ Tại sao nói:  “An toàn là trước  hết”?Trước khi tiến hành bất cứ việc gì bạn cần phải xem xét các điều kiện về bảo đảm an toàn vệ sinh.....