AN TOÀN

“An toàn là trước hết.”

An toàn = An toàn lao động +  Vệ sinh môi trường  + Phòng chống cháy nổ
 
Tại sao nói:  “An toàn là trước  hết”?

Trước khi tiến hành bất cứ việc gì bạn cần phải xem xét các điều kiện về bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Bởi vì những thiệt hại do không bảo đảm các điều kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của chính bản thân các bạn và những người khác. Hậu quả của nó ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thân yêu của các bạn.

Để bảo đảm an toàn trong lao động chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau:

    1. Đào tạo – huấn luyện về an toàn
    2. Tư vấn giải pháp về an toàn
    3. Cung cấp nhân lực bảo đảm an toàn
    4. Cung cấp trang thiết bị an toàn


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận