CHI PHÍ

“Chi phí là một phần quan trọng tạo nên giá trị khách hàng.”Nói gì thì nói giá cả vẫn là yếu tố chi phối phần lớn sự lựa chọn của khách hàng.Quản lý chi phí tốt giúp bạn tăng khả năng cạnh tranh.Giảm chi phí bằng tăng năng suất lao.....