DUNG NẠP

Dung nạp trong hành động cơ bản của Visangha là gì vậy?

- Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

- Sẵn sàng tiếp nhận cái tân tiến, cương quyết loại bỏ cái lạc hậu.

- Chấp nhận sự khác biệt.

- Không coi trọng bằng cấp, kết quả công việc là thước đo giá trị của con người.

Tại sao phải dung nạp?

- Dung nạp là một cách xây dựng niềm tin.

- Dung nạp thể hiện sự tôn trọng con người và hài hòa với thiên nhiên.

- Hội nhập vào thế giới là xu hướng không thể cưỡng lại.

- Dung nạp giúp con người phát triển nhanh và bền vững.
Chia sẻ bài viết này: