Thông tin giải quyết khiếu nại

Đây là nơi cập nhật thông tin về tình trạng giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện cam kết của các thành viên.

Mỗi thành viên cần phải tạo được cam kết đúng với đối tác trước khi thực hiện để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành cam kết nếu xảy ra tranh cãi và bất đồng.

Nếu trong quá trình thực hiện cam kết có xảy ra mâu thuẩn không thể tự giải quyết được, hãy gởi yêu cầu giải quyết khiếu nại cho chúng tôi để được cố vấn và tư vấn cách giải quyết mâu thuẩn một cách công bằng và minh bạch.


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận