Thiết kế xây dựng công trình mới .

Thiết kế xây dựng công trình mới .

Thiết kế xây dựng một công trình nào đó,  việc trước tiên là lắng nghe chủ nhà, chủ công trình, trình bày ý tưởng  mong muốn về công trình tương lai của họ , nếu thiết  kế , xây dựng nhà  ở thì người tư vấn ngành xây dựng ,.....

Quản lý dự án xây dựng  bạn có thích nghề nầy  ?

Quản lý dự án xây dựng bạn có thích nghề nầy ?

Theo kinh nghiệm của nhiều quản lý dự án , thông thường thì một chuyên viên quản lý dự án xây dựng ,muốn hoà nhập với cuộc sống thực tế tại công ty, văn phòng công trình xây dựng, phải nắm rỏ các bước như sau :  Lên ý tưởng thực.....

Đào tạo kỹ thuật xây dựng  làm gì ?

Đào tạo kỹ thuật xây dựng làm gì ?

Đào tạo kỹ thuật xây dựng  làm gì ?   Đào tạo kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?"  không phải là một câu hỏi khó,  đào tạo kỹ thuật xây dựng ,  tăng cường khả năng tiếp thu các tiến bộ  kỹ thuật  trong lãnh vực  công nghệ xây.....

Văn phòng ngành xây dựng hiện đại

Văn phòng ngành xây dựng hiện đại

So với nhu cầu phát triển - đào tạo ngành nghề xây dựng sau khi học viên của các trường chuyên môn như xây dựng , nhà cửa đất đai, cầu đường…nhu cầu đào tạo cho thực tập sinh, tăng cường kiến thức , nâng cao tay nghề xây dựng.....