Đào tạo kỹ thuật xây dựng làm gì ?

                                Đào tạo kỹ thuật xây dựng  làm gì ?

 

  Đào tạo kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?"  không phải là một câu hỏi khó,  đào tạo kỹ thuật xây dựng ,  tăng cường khả năng tiếp thu các tiến bộ  kỹ thuật  trong lãnh vực  công nghệ xây dựng mới nhất , với thực tế công việc xây dựng hiện nay có thể chia thành ba nhóm:     


   Tham gia làm việc ngoài công trường  triển khai, thi công sản phẩm xây dựng bao gồm: chức danh  kỹ sư phụ trách thiết kế, thi công, giám sát, tại các công trình xây dựng  tạo cơ  hội cho công nhân xây trẻ  phát triển trong các khoá  đào tạo thợ xây dựng , thẩm định công trình , nghiệm thu công trình xây dựng dân dụng , tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn xây dựng ,  cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng như:  sở,  phòng công thương, ban quản lý dự án xây dựng  ...   

         Tham gia làm việc trong công xưởng  như kỹ sư giám sát nội bộ, kỹ sư quản lý chất lượng .

      Tham gia công việc trong văn phòng, ngành kỹ thuật xây dựng ,tư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế tại văn phòng  công ty, tập đoàn xây dựng đây cũng chính là cơ sở tốt nhất cho đào tạo quản lý xây dựng , giảng dạy, nghiên cứu,  chuyên ngành xây dựng.


     


 

Nói về mặt kỷ thuật  đây là cơ hội được  đào tạo thực tập xây dựng  nâng cao   khả năng hoạt động  lâu dài trong  nghề nghiệp kỷ thuật  xây  dựng , tiếp tục phát triển năng lực,  cũng cố kiến thức chuyên môn về kỷ  trong và ngoài nước.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận