Quản lý dự án xây dựng bạn có thích nghề nầy ?

  

 

Theo kinh nghiệm của nhiều quản lý dự án , thông thường thì một chuyên viên quản lý dự án xây dựng ,muốn hoà nhập với cuộc sống thực tế tại công ty, văn phòng công trình xây dựng, phải nắm rỏ các bước như sau :

  Lên ý tưởng thực hiện dự án

  Quy trình trước khi khởi động dự án

  Quy trình chuẩn bị dự án

  Quy trình thực hiện dự án

  Kết thúc xây dựng


   


  Một dự án xây dựng khi đi vào thực hiện có rất nhiều công việc mỗi công việc thì lại đòi hỏi một chuyên môn khác nhau như: kỹ năng phân tích, tổng hợp , kỹ năng quản lý chi phí, giá ,  thời gian, tiến độ ,  phạm vi công việc ,  chất lượng ,  quản lý nhân sự ,  rủi ro ,  vật tư, nguyên liệu ,  thông tin……

  Cần phải biết thêm về nhiều lĩnh vực (không nhất thiết phải giỏi - xuất sắc….nhưng  muốn quản lý dự án giỏi   thì..  cái gì cũng phải biết)  nắm tương đối vững kiến thức chuyên môn về kỹ thuật .

   Nếu làm bên kỹ thuật thì yêu cầu đã được   đào tạo kỹ thuật xây dựng , tốt nghiệp các trường khối kỹ thuật về xây dựng , làm bên kế hoạch thì yêu cầu nên tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế xây dựng hoặc được   đào tạo kỹ năng mềm xây dựng, cũng có thể đã được về  đào tạo quản lý xây dựng . trong các trường liên quan đến xây dựng .      


      Để làm tốt các công việc trên đòi hỏi người quản lý dự án phải ,  cập nhật thường xuyên các tiêu chuẩn, các quy định của nhà nước như luật đấu thầu hay nghị định 15/2013 ...nắm vững các nguyên tắc qui chế luật pháp nhà nước liên quan đến ngành xây dựng. 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận