Thiết kế xây dựng công trình mới .

   

    Thiết kế xây dựng một công trình nào đó,  việc trước tiên là lắng nghe chủ nhà, chủ công trình, trình bày ý tưởng  mong muốn về công trình tương lai của họ , nếu thiết  kế , xây dựng nhà  ở thì người tư vấn ngành xây dựng ,   chú ý tư vấn tốt nhất cho chủ nhà theo quan niệm của người Việt- An cư -lạc nghiệp

   Ngôi nhà thường phải đạt được 4 yếu tố: thích dụng, bền vững, mỹ quan,  hiệu qủa kinh tế.


   

  

Công việc tiếp theo hoàn thành tốt về mặt pháp lý như mặt bằng , khởi công , ký qũy , dự án thiết kế xây dựng ,   

        Nếu tham khảo thêm nghị định 209 - nghị định 16 có thể như sau , công thức chung luôn là thủ tục pháp lý và hồ sơ thi công :

1.Về mặt pháp lý gồm có
    

           Hợp đồng

          Thư mời bàn giao mặt bằng

           Thông báo khởi công  (phong thủy và chọn ngày tháng động thổ.)

           Ký quỹ đảm bảo thi công

          Cơ cấu quản lý dự án

  1. Về mặt quản lý chất lượng bao gồm các loại biên bản :

   Bàn giao mặt bằng thi công

   Nghiệm thu công việc

   Nghiệm thu vật liệu sử dụng

   Nghiệm thu giai đoạn

   Nghiệm thu hoàn thành dự án

   Xác nhận khối lượng từng giai đoạn và  tổng hợp

   Họp giao ban

  Nhật ký công trình

   Bản vẽ hoàn công công trìnhMột bộ hồ sơ xây dựng   hoàn chỉnh gồm:

  1. Hồ sơ thi công, bao gồm:

       Nội dung hồ sơ gồm:

    Thực hiện hồ sơ phương án kiến trúc  .

    Thực hiện hồ sơ xin phép xây dựng  

    Thực hiện    quản lý dự án xây dựng ,bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình bao gồm:

       Thiết kế kiến trúc.
       Thiết kế nội thất.
       Thiết kế kết cấu.
        Thiết kế điện, cấp thóat nước và công nghệ thông tin.

        Một số công trình đòi hỏi yêu cầu thiết kế cao hơn, thì thiết kế phải có bản vẽ hệ thống điện thoại nội bộ, truyền hình cáp, trang trí nội thất, ngoại thất…Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận