Văn phòng ngành xây dựng hiện đại

   So với nhu cầu phát triển - đào tạo ngành nghề xây dựng sau khi học viên của các trường chuyên môn như xây dựng , nhà cửa đất đai, cầu đường…nhu cầu đào tạo cho thực tập sinh, tăng cường kiến thức , nâng cao tay nghề xây dựng cũng như quản lý rất quan trọng. Công ty  Visangha.com ra đời không ngoài mục đích đào tạo nâng cao tay nghề xây dựng…


    

          

 

    Căn cứ theo nghị định số 79/2016/NĐ-CP  về kinh doanh dịch vụ đào tạo, tăng cường kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, chung cư, kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản….    Nghị định cũng đề cập đến  thúc đẩy, đào tạo đội ngũ xây dựng ,  trước  và sau trung cấp, cao đẳng, đại học…., nâng cao tay nghề cho nguồn nhân lực hành nghề trong lĩnh vực bất động sản; quản lý, vận hành chung cư có năng lực thật sự, trên nền tảng công ty,  văn phòng ngành xây dựng , tăng cường kiến thức, nâng cao tính chuyên nghiệp, chuyên môn cho mọi người trong ngành xây dựng và sinh viên  được đào tạo theo ngành nghề  xây dựng…    

    Nghị định quy định cho tổ chức, cá nhân , kinh doanh đào tạo dịch vụ xây dựng, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, các tổ chức, công ty văn phòng thành lập hoạt động tại Việt Nam; có chức năng giáo dục nghề nghiệp nâng cao tay nghề như  đào tạo thực tập xây dựng ,   hoặc đào tạo quản lý sau đại học theo quy định của pháp luật như  đào tạo quản lý xây dựng , chuyên về kỷ thuật cho bộ môn  đào tạo kỹ thuật xây dựng     Với hy vọng  nâng cao kiến thức –đào tạo  tay nghề cho lớp trẻ có một trình độ cơ bản trong xây dựng, công ty Visangha  rất mong đóng góp một phần năng lực của mình   trong việc tăng cường kiến thức nâng cao tay nghề, trên cơ sở công trình xây dựng sẵn có của công ty,  cho thực tập sinh  thực hành nâng cao tay nghề, chương trình  thực tập  mô hình xây dựng thực tế  theo bộ xây dựng ban hành.

 


  

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận