Công ty xây dựng Visangha

Visangha – Nền tảng hỗ trợ cộng đồng xây dựng chuyên nghiệp.

   

    Bằng việc kết nối và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ cho chủ đầu tư và các nhà xây dựng chuyên nghiệp,  công ty xây dựng , Visangha sẽ giúp cho các hoạt động xây dựng công trình luôn hoàn thành vượt cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độ và chi phí.

    Mục tiêu lâu dài của  Visangha là tạo nên một cộng đồng xây dựng chuyên nghiệp và thành công bền vững.

    Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ xuyên suốt của Visangha phải xây dựng một nền tảng hỗ trợ cho các thành viên trong cộng đồng   không ngừng học hỏi    và tăng cường kiến thức  đào tạo kỹ năng mềm xây dựng   phát triển tính chuyên nghiệp,  tôn trọng mọi  người làm tốt nhất việc   quản lý dự án xây dựng , thật chặc chẻ  . Kết nối và phối hợp tốt, giúp cho mỗi chúng ta có được sự thành công bền vững.


 04  giá trị cốt lõi:


    - Niềm tin

    - Chuyên nghiệp

    - Tôn trọng con người

    - Hòa hợp với thiên nhiên


04  hành động cơ bản:


    - Chia sẻ

    - Dung nạp

    - Tự do

    - Tự tin


Cộng đồng Visangha gồm các thành viên có các đặc điểm sau:


 1  Độc lập, tự do, tự chủ.

  2. Phối hợp thực hiện công việc dựa trên nguyên tắc 04 bên cùng thắng (bản thân, đối tác, khách hàng, Visangha)

  3. Phù hợp với mục tiêu của Visangha.

  4. Xây dựng niềm tin trong cộng đồng.


Thế nào là chuyên nghiệp?


 1 .Chỉ làm những việc mình giỏi nhất.

  2. Vươn đến sự hoàn hảo trong công việc.

  3. Cam kết đúng trước khi làm.

  4. Làm đúng hoặc vượt cam kết.


Thế nào là thành công bền vững?


  1.Ngày hôm nay làm tốt hơn ngày hôm qua.

   

  2. Sống tử tế. 


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY


Tiền thân của công ty TNHH Visangha là công ty TNHH MTV Visangha - được thành lập vào năm 2012, sáng lập viên là ông Nguyễn Công Vinh. Năm 2016 công ty chuyển thành công ty TNHH Visangha với thành viên sáng lập thứ hai là ông Nguyễn Văn Đông. Hai thành viên sáng lập đều tốt nghiệp từ khoa xây dựng, trường đại học
Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh khóa 1989.

- Ông Nguyễn Công Vinh - tốt nghiệp ngành XDDD & CN (1989 -1994).

- Ông Nguyễn Văn Đông - tốt nghiệp ngành Cầu Đường (1989 - 1994).

       Với thời gian hoạt động trong ngành xây dựng từ năm 1994 đến nay, trải qua nhiều công ty xây dựng lớn nhỏ khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm và sự chính chắn trong hoạt động xây dựng. 

 

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: