Đào tạo kỹ năng mềm xây dựng

          Trong sinh hoạt tham gia lao động  của  tất cả mọi ban ngành nói chung , ngành xây dựng nói riêng ,  theo thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% ,còn lại  đào tạo kỹ năng mềm xây dựng  kiến thức chuyên môn, 75%  công việc thành công của họ  phụ thuộc vào kỹ năng mềm họ được trang bị. Khi bước vào nghề, một nhân viên thiếu các ‘kỹ năng mềm’ như kỹ năng giao tiếp,  kỹ năng bán hàng, làm việc nhóm, quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch… là một hạn chế khiến họ khó có thể hòa đồng và tồn tại lâu..         Kiến thức cơ sở làm nền móng, trang bị nền tảng vững chắc và phù hợp về khoa học cơ bản kỹ thuật công trình xây dựng và các lĩnh vực xã hội  khác có liên quan, thường xuyên   cập nhật kiến ​​thức đương đại,  nâng cao công nghệ xây dựng  mới nhất thuộc lĩnh vực  nghề  xây dựng .

        Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, thành thạo máy tính , phần mềm phân tích, tính toán, thiết kế và  mô phỏng kết cấu công trình,  kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, ngoại ngữ.

         Có khả năng đọc, dịch tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài ; có khả năng giao tiếp  cơ bản bằng tiếng Anh  thông qua giao tiếp xã hội và chuyên môn.


     


         Làm các công việc về kỹ thuật, tổ chức thi công, chỉ đạo, tham gia  đào tạo kỹ thuật xây dựng ,  và tăng cường tay nghề cũng như nhân sự  đào tạo thợ xây dựng .

         Tư vấn thiết kế,  tư vấn giám sát, đấu thầu cho các dự án xây dựng, ban quản lý dự án, các sở ban ngành…

         Tham gia giảng dạy , nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực kiến trúc, đào tạo quản lý xây dựng ,

         Có khả năng tự học, tự nghiên cứu,  nâng cao trình độ như thạc sỹ, tiến sỷ….       Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: