Đào tạo quản lý xây dựng

                                      Đào tạo quản lý xây dựng

       Cử nhân Quản lý xây dựng  có giống với   Kỹ sư xây dựng không?

      Kỹ sư xây dựng phụ  trách công việc  kỹ thuật xây dựng trong quá trình thiết kế và thi công một công trình xây dựng.

  

 Cử nhân Quản lý xây dựng phụ trách công việc quản lý, định giá, thẩm định trong các công ty xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các tổ chức xây dựng, có thể   tổ chức tham gia  đào tạo quản lý xây dựng .

     Hiện nay nhu cầu xây dựng các công trình cơ bản vẫn đang cấp thiết đối với đất nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, ngành quản lý xây dựng vẫn là một   công việc rất hấp dẫn  dành cho những người có chuyên môn, trình độ cao, khả năng điều hành tốt, đặc thù  công việc ngành quản lý  xây dựng  khó có thể thất nghiệp.Dĩ nhiên  phải chấp nhận thu nhập đi theo trình độ và kinh nghiệm của mỗi  cá nhân.


   

Ngành quản lý xây dựng chuyên  tư vấn - lập hồ sơ và đánh giá dự án, lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công, tổ chức các hoạt động trên từng giai đoạn chuẩn bị - thực hiện dự án như đấu thầu, triển khai thiết kế, thi công, bàn giao nghiệm thu  cuối cùng là thanh quyết toán công trình.


 


Quản lý xây dựng  có thể làm việc  nhiều  vị trí khác nhau  như:

    Tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư    văn phòng ngành xây dựng

           Lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng; lập và quản lý giá các công trình xây dựng;

         Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động; tổ chức quản lý và giao khoán sản xuất đến tổ, đội xây lắp,  tổ chức tham gia  đào tạo kỹ thuật xây dựng ,

         Tham gia vào công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

     Tổ chức thi công xây dựng công trình; bàn giao nghiệm thu  cuối cùng là thanh quyết toán công trình. 

 

 Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: