Gia công nhôm cao  cấp

Gia công nhôm cao cấp

Với công nghệ xây dựng cao cấp hiện nay vật liệu xây dựng có thay đổi rất nhiều  cho phép xử dụng rất đa dạng trong  văn phòng ngành xây dựng ,  thích hợp với mẫu mã sản phẩm, nhẹ bền , rẽ...      …Ví dụ các mặt hàng như: sắt,  thép.....

Đào tạo kỹ năng mềm xây dựng

Đào tạo kỹ năng mềm xây dựng

Trong sinh hoạt tham gia lao động  của  tất cả mọi ban ngành nói chung , ngành xây dựng nói riêng ,  theo thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% ,còn lại  đào tạo kỹ năng mềm xây dựng  kiến thức chuyên môn, 75%  công việc thành.....