Tư vấn xây dựng

                Tư vấn xây dựng là một loại hình tư vấn  đầu tiên trước khi muốn khởi công xây đựng một  công trình nào  đó  ,trong công nghiệp xây dựng các khâu như kiến trúc , qui hoạch đều có liên quan chặc chẽ với nhau , từ khái niệm tư vấn đầu tiên cho đến xây dựng là một móc xích logic  chặc chẻ không thể tách rời….


   


     

     Bước    tư vấn ngành xây dựng ,  đầu tiên giúp cho khách hàng - đầu tư xây dựng - khảo sát, thiết kế và tổ chức mua sắm thiết bị đầu tư cho công trình, thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Thông thường, đối với các dự án công trình, chỉ có một công ty tư vấn đầu tư - xây dựng đảm nhiệm công việc từ đầu, cho đến khi công trình hoàn thành viên mãn, nên họ    đào tạo kỹ thuật xây dựng , đáp ứng cho nhu cầu công việc và cả đào tạo quản lý xây dựng nắm bắt  theo dõi quản lý theo dõi  hiện trường xây dựng. Đó là chưa nói đến  đào tạo kỹ năng mềm xây dựng  can thiệp và cung cấp số liệu cấu trúc trong xây dựng.


        Ở Việt Nam, để được hành nghề kỹ sư tư vấn xây dựng cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải có tối thiểu 3 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và số lượng công trình đã tham gia có  hồ sơ xác nhận năng lực .
     Tư vấn xây dựng là những đơn vị chuyên ngành, hoạt động độc lập theo hợp đồng của khách hàng.

      Thông thường thì  tư vấn chuyên nghiệp chỉ tiến hành các bước như sau :

  Tư vấn xây dựng - giám định kỹ thuật các công trình xây dựng

   .Thẩm tra thiết kế

   .Thẩm tra tổng dự toán

   .Tư vấn đấu thầu

   .Giám sát thi công

   .Giám sát điện, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC, VSMT

   .Chứng nhận phù hợp chất lượng

 .Tư vấn quản lý dự án

         .Quản lý dự án

         .Điều hành dự án

 .Hỗ trợ kỹ thuật

         .Tư vấn, cải tạo nâng cấp

         .Xác định nguyên nhân sự cố công trình và tư vấn các giải pháp khắc phục

  .Tư vấn chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

        .Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực

        .Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng trong quá trình thi công (yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống, chất lượng hoàn thiện).


     

    Riêng có những công trình đặc biệt lớn  mang phong cách thiết kế đẹp -lạ, sẽ được tư vấn cẩn thận hơn, khi có phát sinh hoặc yêu cầu của chủ công trình lớn.
Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: