Thiết kế thi công môi trường .

Thiết kế thi công môi trường .

Trong xã hội công nghiệp hiện nay , vấn đề môi trường  không khí và nước sạch đã trở nên rất bức xúc , nước thải có khắp mọi nơi , công ty xây dựng , chất thải công nghiệp độc hại bao gồm khai thác mỏ, nhà máy bột.....