Lập dự án môi trường nước sạch

Lập dự án môi trường nước sạch

Quá trình công nghiệp hóa ,  ra đời hàng loạt của các nhà máy và khu công nghiệp đã sản sinh một lượng lớn chất thải công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường    nguồn tài nguyên nước hiện nay đang bị đe dọa trầm trọng do ý.....

Thiết kế thi công môi trường .

Thiết kế thi công môi trường .

Trong xã hội công nghiệp hiện nay , vấn đề môi trường  không khí và nước sạch đã trở nên rất bức xúc , nước thải có khắp mọi nơi , công ty xây dựng , chất thải công nghiệp độc hại bao gồm khai thác mỏ, nhà máy bột.....