Thiết kế hệ thống xử lý nước thải .

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải .

Với đà phát triển hiện nay đất nước trở thành xã hội công nghiệp , vấn đề môi trường  không khí ,  nước sạch đã trở thành nóng bỏng hàng đầu  ô nhiễm không khí nguồn nước  sạch bất cứ ai cũng quan tâm, nước thải có khắp mọi nơi.....