Thiết kế thi công xử lý nước cấp .

 


Có nhiều phương pháp thiết kế thi công xử lý nước cấp   như sau:

        Phương pháp cơ học.

       Phương pháp hóa học.

       Phương pháp vi sinh.

      Sau khi  lập dự án môi trường nước thải   được chấp nhận bước tiếp theo là phần  thiết kế xây dựng cao cấp chuẩn bị cơ sở ráp đặt các thiết bị thi công lựa chọn bước tiến hành thích hợp nhất cho từng dự án .

     Thông thường thì người ta kết hợp cả 2 phương pháp cơ học và hóa học để xử lý nước.
       Nước chứa hàm lượng tạp chất ở dạng nào lớn hơn giới hạn cho phép thì phải xử lý trước khi đem sử dụng. nước ngầm được bơm lên giàn mưa,  sử dụng giàn mưa làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước,

      Nước sau khi đã được  lọc, tùy thuộc vào tính chất nước ngầm của khu vực có bị nhiễm phèn, nhiễm mặn  hay không ,  sau đây là quy trình xử lý nước đối với nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn,  sau  giàn mưa, nước được dẫn sang các bể phản ứng- bể xử lý phèn để xử lý hàm lượng phèn trong nước, tạo thành những bồng cặn kết tủa trước khi dẫn sang bể lắng .
     Nước sau khi được châm thêm hóa chất xử lý phèn, lượng phèn trong nước tạo thành những bông cặn có kích thước lớn, có khả năng lắng nhờ trọng lực được dẫn sang bể lắng. Phần nước trong được dẫn ra bể trung gian , hóa chất khử trùng được châm định lượng để đảm bảo nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn ,

    

      Phần xử lý sau cùng   của lọc nước sạch do  công ty xây dựng cao cấp  chuyên về môi trường kiểm soát lần cuối  là khử trùng, nước được bơm lọc áp lực bơm qua cột lọc được dẫn về bể chứa nước sạch, cấp nước đến đối tượng sử dụng nước. Nước  sẽ được tiến hành  kiểm tra xử lý  phải đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT_ tiêu chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt trước khi cung cấp .

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận