Thiết kế thi công xử lý nước thải

          Xử lý nước thải là gì?

       Thiết kế trạm xử lý nước thải  bao gồm các hạng mục tổ hợp  công trình thiết kế xây dựng  bao gồm nhiều thiết bị đi kèm để biến nước thải thành nước sạch.
           Lợi ích của trạm xử lý nước thải?

 Khi nước thải chưa   được xử lý  thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi  người. Vì vậy  kiểm soát và  thiết kế thi công xử lý nước thải , sẽ mang lại nhiều lợi ích.

    Loại nước cần xử lý nước thải .

Cần xây dựng trạm lọc nước thải duy trì    vệ sinh môi trường xây dựng,  ở các khu dân cư tập trung, các nhà máy, các khu công nghiệp, bãi chứa rác, bệnh viện, có nhu  cầu chất thải…

          Các loại nước thải cần sử lý .

                           Nước thải sinh hoạt khu dân cư, nước thải công nghiệp do các nhà máy sản xuất công nghiệp thải ra ,  nước tràn mặt do mưa tại chỗ , nước mưa chảy qua các cống rãnh từ hệ thống tiêu nước mưa, mái nhà,…

          Vấn đề trung tâm trạm xử lý nước thải .

                            Xử lý nước thải phải giảm được độ đục, độ màu, mùi, độ cứng và các vi sinh vật hữu cơ gây bệnh.

                            Xem xét các liên quan mức độ lao động với chi phí thấp, giới hạn việc phải nhập khẩu nguyên vật liệu và các chuyên gia nước ngoài.

                            Công trình nằm trong khả năng quản lý cộng đồng,  có thể điều khiển hợp đồng  bởi  văn phòng ngành xây dựng , vận hành và bảo dưỡng của cộng đồng địa phương,cần được sự đồng tình cao của cộng đồng, đóng góp tham gia của dân cư .


              THI CÔNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP XI MẠ


             Các bước thực hiện dự án xử lý nước thải        

              Điều tra, khảo sát , đánh giá khảo sát hiện trạng khu vực cần thực hiện .

              Định khối lượng nước thải

             Đề xuất phương án , nguồn xả nước thải, khối lượng và thành phần nước thải, .

            Chọn lựa các phương án

         Thiết kế các hạng mục , dựa trên các số liệu đo đạc, phương án tối ưu và theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia .

             Dự toán công trình dự toán chi phí giá thành xây dựng

            Duyệt, điều chỉnh

             Thi công, xây dựng , nghiệm thu, bàn giao

 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận