THÔNG BÁO - Tết Nguyên đán 1918

THÔNG BÁO                                 (V/v Lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Mậu Tuất) 2018.  Căn cứ Bộ Luật Lao động số: 10/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012.Căn cứ Nội quy chính sách của công ty.     Giám đốc công ty.....