Lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Mậu Tuất) 2018.

              Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

                                              
                                             THÔNG BÁO

                      (V/v Lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Mậu Tuất) 2018.

                    Căn cứ Bộ Luật Lao động số: 10/2012/QH13

             của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

                   ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012.
          Căn cứ Nội quy chính sách của công ty.
          Giám đốc công ty TNHH Visangha thông báo tới toàn thể CB.NV công ty
    TNHH Visangha lịch nghỉ tết Nguyên đán (Mậu Tuất) 2018 như sau:
    Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 11/02 (nhằm ngày 26/12 âm lịch).
Trước khi nghỉ tết CB.NV có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc, giấy tờ hồ sơ sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, chứng từ hóa đơn quan trọng phải được cất giữ trong tủ khóa và niêm phong cẩn thận, rút phích điện các máy tính, máy in, phương tiện làm việc khỏi ổ điện, cúp cầu dao tổng tránh xảy ra sự cố trong thời gian nghỉ dài.
    Thời gian làm việc trở lại: Ngày 26/02 (nhằm ngày 11/01 âm lịch).
    Thông báo này được phổ biến tới toàn thể CB.NV trong toàn công ty thông qua các Trưởng bộ phận phụ trách từ văn phòng tới các dự án, công trường của công ty.

    GIÁM ĐỐC
    (Đã ký)

    Nguyễn Công Vinh
Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan: