Tuyển dụng nhân viên quản trị website

Mô tả công việc :-Quản lý, cập nhật nội dung (bài viết, tin tức, sản phẩm) trên landing page (website), Facebook, Instagram công ty.-Xây dựng kế hoạch quảng cáo kênh Google ads và SEO.-Phân tích sản phẩm cần quảng cáo để lựa chọn kênh quảng cáo phù hợp đúng mục tiêu,.....

NHÂN VIÊN KỸ SƯ XÂY DỰNG CHO VỊ TRÍ CHỈ HUY TRƯỞNG

Mô tả công việc:   - Lập kế hoạch chi tiết: tiến độ,  xây dựng, trình duyệt mẫu, đặt hàng, kiểm tra mẫu, tổng hợp vật tư, thiết bị sử dụng,… trước khi thực hiện công việc được phân công.   - Nghiên cứu, hiểu rõ và triển khai chính xác bản.....

Tuyển dụng nhân viên phụ trách nhân sự

Mô tả công việc:- Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận - Theo dõi, quản lý tài khoản công ty tại các trang web tuyển dụng - Phụ trách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của công ty.- Và các công việc khác khi.....

Tuyển dụng thủ kho công trường 112017

Mô tả công việc:- Phụ trách quản lý vật tư trên công trình. Dựa vào tiến độ xây dựng và số lượng sử dụng vật tư, thiết bị, tổng hợp đánh giá nhu cầu sử dụng vật tư các công trình. - Kiểm tra nhu cầu sử dụng vật tư.....