TIN CẬY LÀ GÌ?

TIN CẬY là một trong bốn hành động cơ bản của tất cả các thành viên của Visangha.Khi đã cam kết với nhau để thực hiện một công việc thì phải tuyệt đối tin cậy vào đối tác cho đến khi đối tác không thực hiện đúng cam kết...