CHẤT LƯỢNG

“Làm đúng ngay từ đầu, chất lượng là thứ cho không.”

Chất lượng = Chất lượng thực hiện công việc = Chất lượng yếu tố đầu vào + Chất lượng trong quá trình làm việc + Chất lượng kết quả đầu ra.

Tại sao nói:  “Làm đúng ngay từ đầu, chất lượng là thứ cho không.”?

Bởi vì khi phát hiện ra chất lượng không đạt yêu cầu bạn phải sửa lại. Bạn phải chịu:

Chi phí cho việc sửa sai, đôi khi chi phí này vượt quá chi phí làm mới hoặc không thể sửa sai về mặt kỹ thuật cần phải phá bỏ làm lại.

Thiệt hại vì trễ tiến độ. Đối với các dự án có quy định phạt tiến độ nặng nề thì bạn sẽ không có cơ hội sửa sai.

Thiệt hại về uy tín thương hiệu của bạn .

Nếu bạn có suy nghĩ phải làm đúng và đề ra các quy trình kiểm soát từ chất lượng các yếu tố đầu vào, quá trình thực hiện đến kết quả đầu ra bạn sẽ không phải tốn thêm bất cứ chi phí nào để sửa chữa. Uy tín của bạn sẽ được nâng cao.

Để các bạn đảm bảo được chất lượng thực hiện công việc, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau:

    1. Đào tạo – huấn luyện về QA và QC.
    2. Tư vấn giải pháp và triển khai QA, QC.
    3. Cung cấp nhân lực QA, QC.
    4. Thí nghiệm, kiểm định chất lượng.Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận