TỰ DO

Tự do trong hành động cơ bản của visangha là gì vậy?- Tự do trong suy nghĩ và hành động miễn không vi phạm các chuẩn mực Visangha.- Tự do lựa chọn và ra quyết định. Visangha luôn cung cấp cho bạn sự lựa chọn.- Cung cấp cho người khác.....