Quản lý dự án

Quản lý dự án

Quản lý dự án   hơi khó định nghĩa,  một công việc mới chuyên nghiệp thực sự vì nó khác hình ảnh quản lý đơn điệu như nhiều loại quản lý khácmột nghề đòi hỏi tính tổng hợp và chuyên nghiệp từ các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt.....

Tư vấn thiết kế xây dựng

Tư vấn thiết kế xây dựng

Phòng  tư vấn thiết kế xây dựng chuyên nghiệp của công ty sẽ hướng dẫn  giúp đở khách hàng biết rõ từng hạng mục hướng dẫn từng  chi tiết ,  đơn từ , hồ sơ ….nếu khách hàng cần tư vấn tư vấn ngành xây dựng , nói chung ngành.....