Quản lý dự án

           Quản lý dự án   hơi khó định nghĩa,  một công việc mới chuyên nghiệp thực sự vì nó khác hình ảnh quản lý đơn điệu như nhiều loại quản lý khácmột nghề đòi hỏi tính tổng hợp và chuyên nghiệp từ các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, trong nước và nước ngoài.

       Quản lý dự án (Project Management - PM) là công tác hoạch định, theo dõi và kiểm soát tất cả những khía cạnh của một dự án  kêu gọi điều động mọi người  mọi thành phần tham gia vào dự án thúc đây tiến  đến mục tiêu cao nhất là sự thành công, quản lý dự án  chính là công việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án nhằm thi công xây dựng  đạt được những mục tiêu đã đề ra.
      Qui trình hoạt động  rất trình phức tạp, không có sự lặp lại. Nó khác hoàn toàn so với việc quản lý công việc thường ngày  của những quản lý như nhà hàng bởi tính lặp đi lặp lại, diễn ra theo các quy tắc được xác định rõ của công việc. Trong khi đó, công việc của quản lý dự án thay đổi liên tục , không lặp lại, không xác định rõ ràng và không có dự án nào giống dự án nào. địa điểm khác nhau, không gian và thời gian khác nhau.Cho nên việc điều hành quản lý dự án cũng luôn thay đổi linh hoạt, không có công thức nhất định. Đây chính là cái khó  đòi hỏi quản lý dự án phải có nhiều kinh nghiệm , phải biết linh hoạt nhanh nhẹn mới đáp ứng được  qui trình diến tiến của nghề  quản lý dự án xây dựng .
Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận