Tư vấn thiết kế xây dựng

   Phòng  tư vấn thiết kế xây dựng chuyên nghiệp của công ty sẽ hướng dẫn  giúp đở khách hàng biết rõ từng hạng mục hướng dẫn từng  chi tiết ,  đơn từ , hồ sơ ….nếu khách hàng cần tư vấn tư vấn ngành xây dựng , nói chung ngành tư vấn thiết kế xây dựng khá phức tạp tuỳ vào sự chọn lựa của  khách hàng bao  gồm những bộ môn như sau : Tư vấn về :

 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
 • Tư vấn lập dự án, quản lý dự án xây dựng đầu tư vào xây dựng.
 • Thiết kế xây dựng công trình
 • Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng
 • Khảo sát xây dựng
 • Giám sát thi công xây dựng công trình
 • Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự  thầu; tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy

  


           Với phong cách chuyên nghiệp công ty visangha sẳn sàng làm hài lòng quí khách từ khâu tư vấn thiết kế cho đến  thi công xây dựng.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận