04 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VISANGHA


  • NIỀM TIN
  • CHUYÊN NGHIỆP
  • TÔN TRỌNG CON NGƯỜI
  • HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN

 

1. NIỀM TIN:


Chúng ta thường nghe nói:

“Có niềm tin là có tất cả, mất niềm tin thì làm việc gì cũng khó.”

“Có đức tin của mỗi cá nhân sẽ có niềm tin của một cộng đồng.”

Hoặc bạn đã từng nghe đối tác nhận xét về một đối tác khác:

“Công ty đó mất uy tín lắm, đừng chơi với họ.”

Hay “ Thằng đó mất uy tín lắm, đừng tin vào những gì hắn nói.”

Hoặc bạn đã từng nghe người lớn khuyên bảo:

“ Hãy tin cậy vào những người con đang hợp tác, đừng nghi ngờ lòng tốt của họ.”

…..

Ôi! Có nhiều thứ quá, niềm tin, đức tin, uy tín, tin cậy,…

Vậy niềm tin trong hệ giá trị của Visangha là gì vậy?

Đó là:

- Mỗi cá nhân cần có đức tin vào cuộc sống hiện tại, vào công việc mà mình đang làm.


- Mỗi cá nhân cần phải xây dựng uy tín cho mình, đơn giản là “đã hứa thì không bao giờ thất hứa.”


- Mỗi cá nhân cần phải tin cậy vào bản thân và các cộng sự dựa trên cơ sở của lý trí và bằng chứng của sự thật.


- Khi mỗi nhóm, mỗi doanh nghiệp đạt được 3 điều trên thì chúng ta đã có niềm tin.

Tại sao chúng ta phải có niềm tin?

Khi cộng đồng đã có niềm tin thì:

- Chi phí giao dịch hầu như bằng không.

- Sự phối hợp sẽ trôi chảy làm cho tốc độ xử lý công việc sẽ rất cao.

- Khả năng cải tiến và sáng tạo vượt trội.

- Mọi người đều có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái trong công việc và cuộc sống.

2. CHUYÊN NGHIỆP:


Chuyên nghiệp trong hệ giá trị của Visangha là gì?

- Chuyên nghiệp là chỉ làm việc mà mình có khả năng làm tốt nhất, cạnh tranh được và mang lại lợi ích cho mình
và cho cộng đồng.


- Chuyên nghiệp là phối hợp được với những người chuyên nghiệp khác để hoàn thành một công việc lớn hơn.


- Chuyên nghiệp là hiểu rõ công việc mình đang làm và tiến hành công việc một cách chu đáo, thận trọng.

- Chuyên nghiệp là cải tiến liên tục để vươn đến sự hoàn hảo trong công việc đang làm.

Tại sao chúng ta phải chuyên nghiệp?

- Chuyên nghiệp làm tăng năng suất lao động do đó tăng thu nhập

- Chuyên nghiệp giảm giá thành công việc do đó tăng lợi nhuận

- Chuyên nghiêp làm tăng năng lực cạnh tranh.

- Chuyên nghiệp làm cho công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, do đó con người thoải mái và hạnh phúc hơn.

3. TÔN TRỌNG CON NGƯỜI:


Tôn trọng con người trong hệ giá trị của Visangha là gì vậy?

- Mỗi con người có một giá trị nhất định đối với thế giới này, vì vậy không được xem thường ai cả. Nếu chúng ta
không giúp họ phát huy giá trị thì lỗi tại chúng ta.


- Quyền được lựa chọn để tự ra quyết định là quan trọng đối với mỗi con người. Vì vậy luôn tạo ra sự lựa chọn cho
đối tác.


- Không xâm phạm quyền cá nhân.

- Tất cả việc chúng ta làm là nhằm phục vụ con người, giúp con người sống tốt hơn mỗi ngày.

Tại sao chúng ta phải tôn trọng con người?

- Con người là sinh vật thiêng liêng nhất, luôn hướng thượng và hướng thiện.

- Con người được tôn trọng sẽ phát huy hết năng lực của mình để giúp ích cho đời.

- Tôn trọng con người là tôn trọng chính bản thân ta.

- Sự thương hại và ban phát sẽ làm cho con người ngày càng tệ hại.

4. HÀI HÒA VỚI THIÊN NHIÊN:


Hài hòa với thiên nhiên trong hệ giá trị của Visangha là gì vậy?

- Không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên khi tiến hành công việc.

- Không xâm hại môi trường sống hiện tại và tương lai.

- Dựa vào quy luật tự nhiên để tồn tại.

- Những gì mà chưa xác định được sự tác động đến môi trường sống thì không thực hiện và không sử dụng.

Tại sao chúng ta phải sống hài hòa với thiên nhiên?

- Thiên nhiên thật vĩ đại và vận hành theo quy luật riêng mà chúng ta không hiểu được. Vì vậy chúng ta không cần
thiết phải chống lại thiên nhiên.


- Phá vỡ sự cân bằng tự nhiên sẽ phá hủy tương lai của chúng ta.

- Xâm hại môi trường sống là một tội ác kinh tởm vì gây ảnh hưởng rộng lớn cho xã hội loài người.

- Hài hòa với thiên nhiên sẽ mang lại vẻ đẹp bền vững.