Bộ công cụ hỗ trợ của Visangha

Bộ công cụ hỗ trợ của Visangha bao gồm các nhóm sau:

1. Bộ công cụ kết nối:
      a. Đăng tin tìm việc – tìm người
      b. Đăng tin hàng hóa
      c. Tìm kiếm thông tin
      d. Khiếu nại

2. Bộ công cụ thực hiện dịch vụ
      a. Đấu giá online
      b. Truyền thông - phối hợp
      c. Quản lý hồ sơ chất lượng
      d. Quản lý nhân sự
      e. Quản lý tài sản
      f. Quản lý chi phí
      g. Quản lý tiến độ
      h. Vẽ kiến trúc
      i. Vẽ kết cấu
      j. Vẽ cơ khí
      k. Vẽ MEP
      l. Tính kết cấu
      m. Tính MEP

Để biết thêm thông tin chi tiết về Visangha vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 61/2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel: 0967758750
Email: support@visangha.com