Bộ quy tắc ứng xử của cộng đồng Visangha


   1. Luôn tạo cam kết đúng trước khi thực hiện.
   2. Phải thực hiện đúng hoặc vượt cam kết đã đề ra.
   3. Chỉ thực hiện những công việc mà mình hiểu biết sâu sắc và đã thử nghiệm thành công.
   4. Phối hợp trên tinh thần 04 bên cùng thắng (Bạn, đối tác, khách hàng và Visangha).
   5. Cạnh tranh lành mạnh.
   6. Trau dồi kiến thức và cải tiến liên tục.
   7. Kiên trì áp dụng kiến thức đã đạt được cho đến khi thành công.
   8. Chia sẻ tri thức, kiến thức, kinh nghiệm cho cộng đồng.
   9. Tiếp nhận và nghiên cứu áp dụng cái mới.
   10. Tạo cơ hội lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn của người khác.
   11. Tin cậy vào khách hàng và đối tác
   12. Bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động trước khi thực hiện
   13. Xây dựng môi trường sống bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần.
   14. Không phá hoại môi trường và phá vỡ cân bằng tự nhiên.
   15. Xây dựng môi trường sống hài hòa với thiên nhiên.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Visangha vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Lầu 2 - 35 Trương Quốc Dung, F8, Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: +84 28 62 92 7943
Fax: +84 28 62 92 7944
Hotline: +84 967 758 750
Email: support@visangha.com