Đào tạo - Huấn luyện

Visangha chuyên đào tạo - huấn luyện các nghiệp vụ liên quan đến xây dựng, gồm:

 • Lập dự án
 • Thiết kế
 • Giám sát
 • Quản lý công trường
 • Quản lý dự án
 • QA/QC/QS
 • Lưu trữ hồ sơ
 • Thư ký
 • Nghề
 • Kỹ năng mềm
 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Khởi nghiệp