Tinh dầu thiên nhiên -2


     

Tinh dầu hồ lô !  đây là loại  hồ lô  thường sử dụng    trong các phòng như phòng khách, phòng ngũ, khi bước vào căn phòng nầy bạn nghe đâu đây có một mùi hương  nhẹ nhàng thoãi mái