HÃY BẮT ĐẦU BẰNG THỰC HIỆN ĐÚNG CAM KẾT

Có niềm tin là có tất cả.


Trước tiên chúng ta phải có một cam kết đúng.


Cam kết là gì?
 • Một cam kết là một sự khẳng định giữa người này với những người khác hoặc với chính bản thân mình để thực hiện một công việc cụ thể nào đó.
 • Cam kết có thể là lời nói trực tiếp, lời nói qua điện thoại , bản ghi âm, văn bản, email, tin nhắn..
 • Cam kết có thể bắt nguồn từ một phía gọi là tự cam kết, có thể bắt nguồn từ nhiều phía gọi là đồng cam kết hay thỏa thuận hay hợp đồng.
Cam kết đúng là gì?
 • Nội dung cam kết và công việc được cam kết thực hiện không được vi phạm pháp luật.
 • Nội dung công việc phải rõ ràng, không gây hiểu nhầm ; số liệu phải chính xác về quy mô, an toàn , chất lượng, tiến độchi phí của công việc.
 • Một cam kết đúng phải lưu giữ được lâu dài đủ để làm cơ sở đánh giá việc thực hiện cam kết sau này như: bản ghi âm, văn bản giấy hoặc điện tử, nội dung email, nội dung tin nhắn từ người cam kết.
 • Một cam kết đúng phải nằm trong khả năng thực hiện của bên cam kết  và phải có cơ sở chứng minh khả năng đó.
Tại sao chúng ta phải cam kết đúng?
 • Một cam kết không đúng có thể gây tranh cãi, khiếu nại, khiếu kiện.
 • Một cam kết không đúng có thể không có cơ sở để đánh giá việc thực hiện cam kết từ đó không thể phân rõ trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện cam kết.
 • Một cam kết không đúng có thể sẽ không  thực hiện được do vượt quá khả năng thực hiện .
 • Một cam kết không đúng dễ gây mất lòng tin ngay từ đầu vì sự thiếu cẩn trọng và chu đáo.
Làm thế nào để có một cam kết đúng?
 • Phải hiểu rõ và thực hiện theo các yêu cầu của một cam kết đúng.
 • Nếu các bạn không tự thực hiện được, hãy nhờ người hiểu biết và tử tế để hỗ trợ cho các bạn.
 • Visangha cung cấp các công cụ và dịch vụ hỗ trợ để các bạn có được một cam kết đúng

Sau đó chúng ta phải làm đúng hoặc vượt những gì đã cam kết.

Visangha cung cấp các công cụ và dịch vụ hỗ trợ để các bạn làm đúng hoặc vượt cam kết

 Làm thế nào để thực hiện đúng cam kết?

 • Hãy xem mỗi cam kết là một dự án với đầy đủ mục tiêu của nó.
 • Phải có một kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện cam kết dựa trên nguồn lực của mình và của đối tác
 • Phối hợp tốt với các thành viên dự án và đối tác trong việc lập kế hoạch và thực hiện cam kết.
 • Áp dụng kiến thưc về quản lý dự án một cách nghiêm túc và sáng tạo theo từng dự án cụ thể.

 Visangha sẽ làm gì cho các bạn?

 • Giúp bạn hiểu rõ thế nào là một cam kết đúng
 • Một quy trình thực hiện để có một cam kết đúng
 • Các công cụ để lưu trữ cam kết
 • Kết nối các nhà cung cấp dịch vụ và hàng hóa uy tín để phối hợp thực hiện cam kết
 • Bộ công cụ hỗ trợ quản lý và thực hiện công việc
 • Đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc.
 • Tư vấn QLDA
 • Triển khai QLDA