Khoá học quản lý dự án

Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 22/2009/TT-BXD quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, theo đó những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Mục tiêu của khóa học quản lý dự án, cấp chứng chỉ quản lý dự án: 

- Qua khóa học quản lý dự án giúp học viên nắm vững các quy trình và trình tự thực hiện của quản lý dự án xây dựng , tiến độ trong quản lý dự án thi công xây dựng ,  và các loại hợp đồng trong quản lý dự án thi công. 

- Hướng dẫn cách thức chọn Nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình và quản lý an toàn lao động và chi phí của các dự án và các thủ tục trong thanh toán và quyết toán vốn đầu tư.

Đối tượng tham gia học chứng chỉ quản lý dự án: Các Chủ đầu tư, trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị; các tổng công ty, công ty xây dựng và các công ty tư vấn xây dựng.

Thời gian khóa học:Thời gian khóa học có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình tuyển sinh mà bạn có quyền. Để tìm hiểu thêm về quản lý  và  đào tạo kỹ thuật xây dựng  , xin xem trên trang chủ  Visangha và  liên hệ để biết thêm chi tiết về khóa học.Để làm thủ tục đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về khóa học vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 61/2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel: 0967758750
Email: support@visangha.com