NGƯỜI GIAO VIỆC


HÃY BẮT ĐẦU BẰNG MỘT CAM KẾT ĐÚNG VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG CAM KẾT VỀ AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, CHI PHÍ.


Giải pháp của CÙNG LÀM VIỆC là: Kết nối các đối tác phù hợp, cung cấp các công cụ phối hợp đơn giản và một nền tảng hỗ trợ chu đáo để chúng ta cùng nhau thiết lập một cam kết đúng và thực hiện đúng hoặc vượt những điều đã cam kết.

 

Bạn có một ý tưởng nung nấu trong đầu và bạn đang muốn biến nó thành hiện thực?


1. Bạn hãy bấm vào “ DỊCH VỤ” → “XÂY DỰNG” → “ TƯ VẤN”

   - Bạn lướt tìm và chọn dịch vụ “TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP.

   - Nhấn vào nút “LIÊN HỆ”

2. Hoặc dùng công cụ tìm kiếm và nhập dòng chữ “tư vấn khởi nghiệp”

3. Nếu bạn chưa tìm ra dịch vụ phù hợp, bạn hãy bấm vào “HỖ TRỢ” → “YÊU CẦU PHẢN HỒI” để gởi thông tin cho
chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn cho bạn.

Bạn đang có một vấn đề chưa tìm ra nguyên nhân để giải quyết?


1. Bạn hãy bấm vào “ DỊCH VỤ” → “XÂY DỰNG” → “ TƯ VẤN”

    - Bạn lướt tìm và chọn dịch vụ “TƯ VẤN GIẢI PHÁP”.

    - Nhấn vào nút “LIÊN HỆ”

2. Hoặc dùng công cụ tìm kiếm và nhập dòng chữ “tư vấn giải pháp”

3. Nếu bạn chưa tìm ra dịch vụ phù hợp, bạn hãy bấm vào “HỖ TRỢ” → “YÊU CẦU PHẢN HỒI” để gởi thông tin cho
chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn cho bạn.

Bạn đã có một kế hoạch khá rõ ràng để thực hiện một công việc?


1. Bạn hãy bấm vào “ DỊCH VỤ”

    - Bạn lướt tìm và chọn dịch vụ phù hợp

    - Nhấn vào nút “LIÊN HỆ”

2. Hoặc dùng công cụ tìm kiếm và nhập tên công việc của bạn
3. Nếu bạn chưa tìm ra dịch vụ phù hợp, bạn hãy bấm vào “HỖ TRỢ” → “YÊU CẦU PHẢN HỒI” để gởi thông tin cho
chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn cho bạn.