QUẢN LÝ - CHĂM SÓC NHÀ

Dịch vụ QUẢN LÝ - CHĂM SÓC NHÀ cung cấp cho các khách hàng không sử dụng nhà thường xuyên các dịch vụ như:

  1. Bảo vệ
  2. Chăm sóc vườn cây
  3. Chăm sóc thú nuôi
  4. Sửa chữa nhỏ, bảo trì định kỳ
  5. Chi trả các khoản chi cần thiết...