QUẢN LÝ XÂY DỰNG

DỊCH VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG là các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi. Ngoài việc phục vụ cho các dịch vụ thi công nội bộ chúng tôi còn cung cấp ra bên ngoài theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

Bao gồm các dịch vụ chi tiết sau:

  1. Quản lý dự án
  2. Quản lý công trường
  3. Khảo sát, đánh giá hiện trạng nơi dự kiến xây nhà.
  4. Dự toán tổng chi phí 
  5. Xin phép xây dựng 
  6. Mua sắm 
  7. Chọn nhà thầu phụ 
  8. Kiểm soát chi phí