Visangha - một nền tảng hỗ trợ cộng đồng xây dựng

Bằng việc kết nối và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ cho chủ đầu tư và các nhà xây dựng chuyên nghiệp, Visangha sẽ giúp cho các hoạt đông xây dựng công trình luôn hoàn thành vượt các cam kết về an toàn, chất lượng, tiến độchi phí.
Mục tiêu lâu dài của Visangha là tạo nên một cộng đồng xây dựng thành công bền vững. 
Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ xuyên suốt của Visangha là phải xây dựng một niềm tin trong cộng đồng rằng: Chỉ cần chúng ta luôn có được sự chuyên nghiệp, đảm thức, tôn trọng con ngườihòa hợp thiên nhiên trong suy nghĩ và hành động thì chúng ta sẽ có được thành công bền vững.

Hệ giá trị của Visangha:
   - Chuyên nghiệp.
   - Đảm thức.
   - Tôn trọng con người.
   - Hòa hợp thiên nhiên.

Bộ quy tắc ứng xử:
    1. Luôn tạo cam kết đúng trước khi thực hiện
    2. Phải thực hiện đúng hoặc vượt cam kết đã đề ra
    3. Chỉ thực hiện những công việc mà mình hiểu biết sâu sắc và đã thử nghiệm thành công.
    4. Phối hợp trên tinh thần hai bên cùng thắng
    5. Cạnh tranh lành mạnh
    6. Trau dồi kiến thức và cải tiến liên tục
    7. Kiên trì áp dụng kiến thức đã đạt được cho đến khi thành công
    8. Chia sẻ tri thức, kiến thức, kinh nghiệm cho cộng đồng
    9. Tiếp nhận và nghiên cứu áp dụng cái mới.
    10. Tạo cơ hội lựa chọn và tôn trọng sự lựa chọn của người khác.
    11. Tin cậy vào khách hàng và đối tác
    12. Bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động trước khi thực hiện
    13. Xây dựng môi trường sống bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần
    14. Không phá hoại môi trường và phá vỡ cân bằng tự nhiên
    15. Xây dựng môi trường sống hài hòa với thiên nhiên.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Visangha vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: 61/2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel: 0967758750
Email: support@visangha.com